Centrum prevencie rakoviny

Mamografická a sonografická diagnostika

 

l

Objednať vyšetrenie

Ambulancia

Jesenského 13, 036 01  Martin

Ordinačné hodiny

O nás

Centrum prevencie rakoviny sa zaoberá prevenciou a diagnostikou nádorov vnútorného genitálu, prsníkov a ultrazvukovým skríningom a diagnostikou plodu, pupočníka a placenty. V oblasti perinatológie zabezpečuje vysoko špecializované služby zamerané na   diagnostiku porúch intrauterinného vývoja plodu. Centrum je vybavené najmodernejšou diagnostickou technikou na Slovensku vychádzajúcou zo súčasných vedeckých poznatkov.

Poskytujeme sonografické vyšetrenia:

prsníkov

štítnej žľazy

pečene, žlčníka, pankreasu, sleziny

Obličiek

Profesionálna technika
a zariadenia

Od augusta 2014 mamografické vyšetrenia realizujeme na ešte výkonnejšom a šetrnejšom digitálnom mamografe ako doteraz. Takýmto špičkovým zariadením disponujeme ako jedno z mála zdravotníckych zariadení nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Táto technika umožňuje zachytiť včas zhubné nádory prsníka od milimetrových veľkostí. Okrem mamografu má pracovisko k dispozícii najmodernejší ultrazvuk, ktorý umožní diagnostikovať nádory prsníka pomocou  2D obrazu aj v obraze 4D. Táto technika sa na jednom pracovisku využíva len ojedinele.

 

Ultrazvuk VOLUSON E8 Expert BT09

Ultrazvuk VOLUSON E8 Expert BT09 patrí k najmodernejším prístrojom v Slovenskej republike a je schopný s vysokou presnosťou rozlíšiť všetky odchýlky intrauterinného vývoja plodu už od včasných dní koncepcie. Kvalita sond, ktoré ultrazvuk využíva je jedinečná. Pomocou tejto techniky je možné sledovať vývoj jednotlivých orgánov tela plodu resp. ich poruchy od prvého trimestra gravidity. Modifikovaná 2D a 4D lineárna sonda umožňuje nový prístup aj k diagnostike nádorov prsníka.

Pracovisko  poskytuje konziliárne služby na detekciu vrodených vývojových chýb plodu pre strednú a severnú časť Slovenska, ale podľa požiadania zabezpečí konzílium pre ktorúkoľvek pacientku, ktorá o to požiada.

Špičkový tím
odborníkov

Po personálnej stránke pracovisko disponuje lekármi, ktorí patria medzi špičkových odborníkov v sonografickej a mamografickej diagnostike nielen na Slovensku ,ale aj v zahraničí. Vzdelanie a klinickú erudíciu získali na Univerzite v Zürichu a Univerzite Upsala. Majú kvalifikačné skúšky nielen zo základného odboru gynekológia a pôrodníctvo, ale aj z gynekologickej onkológie, mamológie a sonografie.