Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Centrum prevencie rakoviny, s.r.o., Jesenského 4351/13 Martin 036 01, IČO: 36 403 342, Deň zápisu: 25.01.2002, Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 617/01 zo dňa 6.12.2001, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo…….

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom kontaktovania klienta, ku komunikácii. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

 

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť., a to zaslaním emailu.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  • Poskytovateľ webhostingu Websupport s.r.o.
  • Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

POUŽÍVANIE SÚBOROV  „Cookie“

Spoločnosť  Centrum prevencie rakoviny, s.r.o., Jesenského 4351/13 Martin 036 01, IČO: 36 403 342, môže na svojich webových stránkach používať súbory „cookie“. Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o vás pri vašej ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich stránok.

Na našich stránkach môžeme používať oba druhy cookies – dočasné, aj trvalé. Dočasné cookies  budeme používať na sledovanie návštevníkov, zatiaľ čo budú prechádzať  webové stránky.
Dočasné cookies budú z počítača zmazané po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies zostanú uložené na vašom počítači, kým ich neodstránite, alebo kým neexspirujú.
K analýze používania našich webových stránok používame službu Google Analytics . Google Analytics vytvára štatistiky a ďalšie údaje o používaní webových stránok prostredníctvom cookies, ktoré sú uložené na počítačoch používateľov. Informácie získané o našich webových stránkach sa používajú na vytvorenie správy o používaní tejto webovej stránky. Informácie sa ukladajú u Google. Zásady ochrany osobných údajov Google sú k dispozícii na adrese:  //www.google.com/privacypolicy.html.
„Cookies“ sú spracúvané iba v prípade povolenia voľby cookies vo Vašom webovom prehliadači (sú spracúvané pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Centrum prevencie rakoviny, s.r.o., Jesenského 4351/13 Martin 036 01, IČO: 36 403 342, a internetovú reklamu).

„Cookies“ na stránkach „www.cpr.sk“:

 • Potrebné súbory cookie (JSESSIONID, PHPSESSIONID): pomáhajú vytvárať webové stránky pomocou použitia základných funkcií, ako je navigácia na stránkach a prístup k zabezpečeniu oblastí webovej stránky. Odporúčame ich akceptovať, webové stránky bez  nich nemusia fungovať správne.
 • Štatistické súbory cookie– Google Analytics (dc_gtm_UA-#, _ga, _gat, _gid): pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci komunikujú s webovými stránkami zhromažďovaním anonymných štatistík.
 • Marketingové súbory cookie – Google Analytics (collect), Facebook a ďalšie: sa používajú na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamy, ktoré sú relevantné a individuálne sa prispôsobujú pre každého používateľa a tým sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.  Informácie o tom, ako používate tento web sa zdieľajú so spoločnosťami Google,  Facebook a ďalšími za účelom tvorby analýz  návštevnosti stránok a na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach.
  Pri prvej návšteve stránok „www.cpr.sk“ Vám bude zobrazený súhlas s použitím cookies z tejto stránky s odkazom na podrobné informácie (táto stránka). Ak nechcete prijímať súbory „cookie“ z webových stránok spoločnosti Centrum prevencie rakoviny, s.r.o., Jesenského 4351/13 Martin 036 01, IČO: 36 403 342,, môžete rozsah akceptácie súborov „cookie“ obmedziť prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.
  Dodávatelia prehliadačov na svojich stránkach informujú o ich možnostiach riadenia cookies.

Tu sú niektoré z nich:

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je k dispozícii napr. na stránke //www.youronlinechoices.com/sk/

Súbory „cookie“ môžete aj úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú, ale môže vám to znížiť užívateľský komfort pri návšteve stránok.

 

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
 • Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
 • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

 

POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Osobné údaje sprostredkované našimi stránkami budú použité na účely uvedené v týchto  zásadách ochrany súkromia, alebo v príslušných častiach webu.

 

Vaše osobné údaje môžu byť použité na:

 1. administráciu webovej stránky;
 2. zefektívnenie prehliadania webu;
 3. povolenie používania služieb dostupných na internetových stránkach;
 4. zasielanie všeobecných (nie-marketingových) obchodných oznámení;
 5. zasielanie vyžiadaných upozornení
 6. zasielanie marketingovej komunikácie, informácií o akciách a novinkách „ www.cpr.sk “,  alebo komunikáciu starostlivo vybraných, tretích strán, o ktorej si myslíme, že môže byť pre Vás zaujímavá
 1. vybavenie dotazov a sťažností týkajúcich sa našich stránok

 

Publikované na našich stránkach budú len informácie, ktoré nám zašlete, alebo inak poskytnete  za týmto účelom. Vaše osobné údaje nebudeme bez Vášho výslovného súhlasu poskytovať tretím stranám za účelom priameho marketingu. Prevádzkovateľ osobných údajov nevyužíva pri pracúvaní elektronické vyhodnocovanie osobných údajov (tzv. profilovanie).

 

 ZMENY ZÁSAD

 Zásady ochrany osobných údajov môžeme aktualizovať bez predošlého upozornenia, zverejnením novej verzie na našich webových stránkach. Stránku by ste mali priebežne kontrolovať, aby ste sa oboznámili s prípadnými zmenami.

 

 WEBOVÉ STRÁNKY TRETíCH STRÁN

Webová stránka „www.cpr.sk “ obsahuje odkazy na iné webové stránky. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy webových stránok tretích strán.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry a call centrá
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdni znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby:

–  než svoj súhlas neodvoláte,alebo

–   počas celej záručnej doby dodaného tovaru a 12 mesiacov po uplynutí záručnej doby tovaru.

 

Následne sú Vaše osobné údaje pseudonymizované a uchovávané na účel archivácie, alebo na štatistické účely podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z.

 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produktya služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktujenás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmazosobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas  odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať  automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi,  poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, //dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 949 000 616, písomne na adrese prevádzky CENTRUM PREVENCIE RAKOVINY, s.r.o. Jesenského 13, 036 01 Martin, alebo  e-mailom info@cpr.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

KONTAKT INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť na telefónne číslo +421 949 000 616, písomne na adrese prevádzky CENTRUM PREVENCIE RAKOVINY, s.r.o. Jesenského 13, 036 01 Martin, alebo  e-mailom info@cpr.sk

Tieto Zásady  ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018.

CENTRUM PREVENCIE RAKOVINY, s.r.o.

Jesenského 13
036 01 Martin

Objednávky

00421 43 430 23 80
Online

Ordinačné hodiny

Pondelok: 7:00-14:00 hod.
Utorok: 7:00-17:00 hod.
Streda: 7:00-17:00 hod.
Štvrtok: 7:00-14:00 hod.
Piatok: 7:00-14:00 hod.